Faculty of Humanities and Social Sciences

Kirtipur, Kathmandu, Nepal

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र शंकाय, डीनको कार्यालयद्वारा संचालित बी.सी.ए. (bachelor's in computer application) बिषयमा उत्तीर्ण हुन सफल विद्यार्थी महेन्द्र थापालाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र शंकाय, डीनको कार्यालयद्वारा संचालित बी.सी.ए. (bachelor's in computer application) बिषयमा उत्तीर्ण हुन सफल विद्यार्थी महेन्द्र थापालाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

2023-04-25

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र शंकाय, डीनको कार्यालयद्वारा संचालित बी.सी.ए. (bachelor's in computer application) बिषयमा  उत्तीर्ण हुन सफल   विद्यार्थी   महेन्द्र  थापालाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । निज विद्यार्थी  BCA कार्यक्रमको पहिलो समुहबाट  उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुमा प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने  पहिलो विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।