Faculty of Humanities and Social Sciences

Kirtipur, Kathmandu, Nepal

पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरण सम्बन्धी विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरू -

पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरण सम्बन्धी विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरू -

2023-04-19 / 2023-04-19T23:59:00
Department of Conflict Peace and Development
FoHSS Admin

यहि २०८०  बैसाख ९ गते संचालन हुने  पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरणका  सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका मिति २०८० बैसाख ६ गते सम्पन्न भएको छ , उक्त कार्यक्रमका केहि  झलकहरू :