Faculty of Humanities and Social Sciences

Tribhuvan University

Kirtipur, Kathmandu, Nepal

पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरण सम्बन्धी विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरू -

पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरण सम्बन्धी विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरू -

2023-04-19 / 2023-04-19T23:59:00
Department of Conflict Peace and Development
FoHSS Admin

यहि २०८०  बैसाख ९ गते संचालन हुने  पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरणका  सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका मिति २०८० बैसाख ६ गते सम्पन्न भएको छ , उक्त कार्यक्रमका केहि  झलकहरू :