Faculty of Humanities and Social Sciences

Tribhuvan University

Kirtipur, Kathmandu, Nepal

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र शंकाय, डीनको कार्यालयद्वारा पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरण सम्बन्धी विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र शंकाय, डीनको कार्यालयद्वारा पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरण सम्बन्धी विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो

2023-04-19

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र शंकाय, डीनको कार्यालयद्वारा एमफिल-विध्यावारिधि  विनियम अन्तर्गत संचालित  पाठ्यक्रममा आधारित विध्यावारिधि (PhD with course based) कार्यक्रमको अभिमूखीकरण सम्बन्धी विभागीय प्रमुख तथा सराेकारवाला बाैद्धिक वर्गहरुसँगकाे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।